Lastklasser

 

Ved opgange er der skiltet med, hvilken anvendelse stilladset er bygget til, og hvilken maksimal belastning bomlagene er beregnet til. Kun et bomlag må belastes 100% ad gangen. Større belastninger af stilladset må ikke forkomme, medmindre der foreligger særskilte beregninger af stilladset.

 

I nedenstående tabel er vist tilladelige belastninger for bomlag. Jf. EN 12811 (1KN= 100kg.)

 

 

 

 

 

Hvis der skal arbejdes på flere bomlag i stilladset samtidig, f.eks. ved facaderenovering, må summen af belastningen på de belastede bomlag ikke overstige den tilladelige last.

 

Bemærk, at belastningerne består af både materialer og mandskab!

 

Belastninger:

Klasse 1 og 2

Let facadestillads - anvendes normalt kun til inspektion.

 

Klasse 3

Let facadestillads - anvendes til inspektion og arbejde, hvor der kun oplagres materialer til brug for det aktuelle arbejde.

 

Klasse 4 og 5

Svært stålstillads- anvendes til murer-, puds-, og betonarbejde.

 

Klasse 6

Svært stålstillads - anvendes hvor der kræves oplagret større og tungere materialemængder.

 

Brugerne af stilladset skal sikre, at de foreskrevne værdier for den aktuelle klasse ikke overskrides.

Optræder større punktbelastninger, skal der udlægges plader eller lignende til fordeling af disse kræfter.

 

 

Ny Mårumvej 210

3230 Græsted

hmstilladser@gmail.com 26 20 40 70